Odstávka TUV v domě

bude letos v termínech 1.7.2022 – 4.7.2022 a 25.8.2022 – 27.8.2022
z důvodu provedení preventivních prohlídek a oprav na rozvodném zařízení
dodávka TUV bude zastavena

Plný text oznámení