Kontakty – správa domu

SVD kontakty

Společenství vlastníků Roškotova 1737/6 Praha 4
Roškotova 1737/6
140 00  Praha 4

https://www.roskotova.cz/
e-mail: vybor.roskotova@seznam.cz

Jana Macešková - tel. 723 598 578
Vlasta Tichá – tel. 724 005 096, byt č. 602
Ivana Vlnová – tel. 602 238 927

Výbor můžete se svými náměty, připomínkami či dotazy kontaktovat také písemně prostřednictvím poštovní schránky výboru, která je ve vstupním vestibulu a vybírá se každý den

dnem 31.12.2020 byla ukončena smlouva na účetní správu našeho domu se spol. Centra, a.s.  Aktuálně Centra dokončuje pouze vyúčtování záloh a účetní závěrku za rok 2020.

Nová účetní firma našeho domu:
Účetnictví družstev, s.r.o., Pšenčíkova 683/6, Praha 4
www.ucetnikancelar.net

Číslo účtu, variabilní symbol a výše záloh se nemění a zůstávají v platnosti!

Všechny Vaše dotazy ohledně výše záloh, hlášení změny počtu osob apod. směrujte výhradně na výbor SVD, písemně na e-mailovou adresu vybor.roskotova@seznam.cz,  nebo do schránky výboru ve vestibulu.