Kontakty – poruchy a havárie

Při jakýchkoliv akutních haváriích, apod. kontaktujte přímo členy Výboru společenství.

Prosíme v případě běžných problémů či připomínek, kontaktujte výbor emailem vybor.roskotova@seznam.cz, popř. funguje schránka výboru – vedle zasklené nástěnky.
PORUCHY A HAVÁRIE V BYTĚ
Pro drobné práce a opravy v bytě (např. zámečníci, instalatéři, apod.) můžete volat nepřetržité opravářské služby, např.
- Bytoservis, 241 414 141, 605 424 242, https://bytoservis.eu/
- Atlantik servis, voda/kanalizace, 777 220 220, https://www.atlantik-servis.cz/
Se žádnou z firem nemáme smlouvu, vyberte si podle vlastního uvážení a porovnání cen.
PORUCHY DODÁVEK VODY
Dojde-li k poruše dodávky vody, obvykle se jedná o poruchu na síti Pražských vodovodů a kanalizací. Na stránce https://www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/aktualni-havarie/ nebo callcentru 840 111 112 obvykle zjistíte, o co se jedná a kdy bude obnoven provoz. Jakmile to zjistíte, vyvěste prosím informaci na vstupní dveře a do výtahu, ať nikam nemusí volat ostatní obyvatelé domu.
PORUCHY DODÁVEK ELEKTŘINY
Dojde-li k poruše dodávky elektřiny, ujistěte se, zda se jedná o záležitost jen našeho domu, nebo zda jde o větší výpadek. Při větším výpadku prosím vyčkejte zásahu Pražské energetiky. 

Callcentrum Pražské energetiky pro poruchy
https://www.predistribuce.cz/cs/kontakt/hlaseni-poruchy/
800 823 823 Běžné poruchy
224 919 473 Hlášení havarijních situací

Poruchy většího rozsahu jsou uvedené na stránce
https://www.predistribuce.cz/cs/distribucni-sit/stav-distribucni-site/
PORUCHY A HAVÁRIE V DOMĚ
Při jakékoliv poruše nebo havárii v domě prosím kontaktujte některého ze členů Výboru.
VÝTAHY
Pokud někdo uvázl ve výtahu a je nutno ho vyprostit, kontaktujte nejprve někoho ze členů výboru. Pokud není k dispozici, volejte přímo nonstop dispečink Výtahy Schindler, 257 293 123 nebo 257 293 188. Při méně závažných opravách výtahu kontaktujte členy výboru, event. vhoďte lístek do schránky výboru. Na dispečink v takovém případě nevolejte.