Vyúčtování služeb 2023

do svých emailových schránek jste dostali v minulém týdnu vyúčtování služeb a ostatních nákladů spojených s užíváním Vašeho bytu na adrese Roškotova 1737/6, Praha 4 za uplynulé období 1.1.– 31.12.2023.

Detaily k vyúčtování najdete v hlavní nabídce na stránkách (Dokumenty -> Vyúčtování služeb 2023), přímý odkaz zde 

Případné námitky k obdrženému vyúčtování 2023 je možné podat písemně (mailem nebo v papírové formě do schránky výboru) nejpozději do 31 5.2022. Rovněž můžete využít možnost zaslání formuláře na https://roskotova.cz/kontaktujte-vybor/ .

Jana Macešková
předsedkyně výboru SVD Roškotova

Oprava stoupačky, odvzdušnění radiátorů

Vážení,

pro úspěšně proběhlé havarijní opravě na rozvodu tepla v našem domě upozorňujeme, že po nutném vypuštění a znovu napuštění otopné soustavy bude potřebná součinnost všech uživatelů, neboť soustava bude značně zavzdušněná.

Pro urychlení procesu odvzdušnění 1.NP až 5.NP je potřeba odvzdušňovat topná tělesa v 5. NP a doporučení pro všechny patra je pustit radiátory aspoň na 2 hodiny na plný výkon.

Pro 6.NP je důležité opakované odvzdušňování, v mezonetových bytech v 7.NP,    a rovněž zapnutí hlavice na nejvyšší stupeň topení. Tím se navyšuje tlak, tělesa se rychleji naplní tekutinou a vzduchové bubliny se snadněji odvzdušní.

Vzhledem k tomu, že právě probíhají jarní prázdniny, je možné, že některé byty jsou nyní prázdné a celý proces může být zdlouhavý.

Děkujeme za pochopení a spolupráci

výbor

Odstávka studené vody, pondělí 15.1.2024

V pondělí 15.1.2024 během dne dojde k odpojení přípojky vody od polikliniky u odbočky do našeho domu. V průběhu prací dojde k přerušení dodávky studené vody do našeho domu. Odstávku odhadujeme v délce 3-4 hodiny. Doporučujeme se předzásobit studenou vodou. Na dodávku teplé vody nemá tato akce žádný vliv a poteče standardním způsobem.

Zahájení topné sezóny

Dnešním dnem, tj. v pondělí 9. 10. 2023 oznamujeme zahájení topné sezóny v našem domě v režimu „ÚTLUM“
.

Pro plynulý chod otopné soustavy je zkraje nezbytné:

– zapnout v bytech topení v 5. a 6. NP ideálně na maximum
– odvzdušňovat radiátory 
– v 5. a 6. NP (pokud jsou odvzdušňovací ventily k dispozici)
– nahlásit neprodleně případné problémy,

tj. studené radiátory, stoupačky, hlučnost, příp. únik vody atd. (telefonicky, e-mailem nebo písemně do schránky výboru).

Děkujeme za spolupráci

.

Výbor SVD Roškotova

.

.

Havárie vody na Praze 4

PVK řeší havárii velkého rozsahu na Praze 4 (Krč, Michle, Podolí), předpokládané odstranění je dnes, 11.9.2024 ve 20:00. Aktuální informace jsou na infolince PVK – 601 274 274

Shromáždění SVD Roškotova 20.6.2023, podklady

Výbor SVD Roškotova 1737/6, Praha 4 – Braník svolává
SHROMÁŽDĚNÍ  VLASTNÍKŮ v úterý 20. června 2023 od 18.00 hodin
v salonku restaurace Za školou, Nad Zemankou 3, Praha 4.
(trasa z Roškotovy)

Prezentace vlastníků začíná 17.30 hod.

Pozvánka a program

Formulář plné moci

Podklady ke shromáždění

K usnášeníschopnosti schůze je nutná nadpoloviční většina!

Ke schvalování bude předložena účetní závěrka za rok 2022, zákonem daná povinnost a plán oprav a údržby domu na 2023/24.

Vlastník jednotky je oprávněn nechat se na shromáždění zastoupit jinou osobou, a to na základě písemné plné moci. Plná moc nemusí být notářsky ověřena. V případě spoluvlastnictví jednotky (také SJM) je potřeba předložit podepsané zplnomocnění pro jednoho z nich se souhlasem, druhého vlastníka nebo všech ostatních, pokud tak nebylo učiněno na posledním shromáždění nebo během hlasování per rollam.

Těšíme se na Vaši hojnou účast, případně na Vašeho zástupce vybaveného plnou mocí.

Za výbor:

Jana Macešková, předsedkyně výboru