Co dělat když:

Havárie v bytě

nejdříve příp. kontaktovat sousedy (pokud by to mohlo s nimi souviset) – v tom případě řešit primárně s nimi a následně uvědomit někoho z výboru – J. Macešková, V. Tichá.

Když se jedná o soukromou záležitost, je na vás, s kým a jak budete daný problém řešit. Pokud nevíte, je možné rovněž kontaktovat p. Strejčka, tel. tel. 604 654 640, ale jako soukromá osoba.

Havárie a poruchy na společných částech domu

okamžitě kontaktovat někoho z výboru, opět J. Macešková nebo V. Tichá, které budou dále řešit ve spolupráci s p. Strejčkem

Nahlašování změn v bytě

  1. prostřednictvím formuláře SVD Aktualizace osobních údajů nahlásit změny vlastníka, počtu osob, kontakty apod.
  2. e-mailem na vybor@roskotova.cz nebo vhodit vyplněný formulář do schránky výboru ve vestibulu