Praha 4

Městská část Praha 4

Sběrné dvory

Zakrytá, Praha 4 – Záběhlice
tel: 731 122 891
mapa

pro fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území městské části Praha 4 a fyzické osoby, které předloží provozovateli sběrného dvora smlouvu o nájmu bytu, popř. domu (originál nebo ověřená kopie smlouvy) včetně platného prohlášení plátce poplatku za komunální odpad

Durychova 972
Praha 4 – Lhotka
tel.: 739 202 742
naproti České poště
mapa

zde je možné navíc odevzdat zdarma i pneumatiky – 4 kusy za kalendářní rok/fyzická osoba

Nábytková banka Praha, ul. Obrataňská

Hlavní město otevřelo vlastní nábytkovou banku v Praze-Libuši. Lidem v hmotné nouzi poskytne nábytek a základní vybavení domácnosti. Do banky mohou věnovat nevyužívaný nábytek drobní dárci i firmy. Otevřeno 13. 1. 2021.