Zápis ze Shromáždění SVD Roškotova

Vážení vlastníci,

rádi bychom Vám poděkovali za Vaši účast na včerejší schůzi společenství vlastníků bytového domu Roškotova a rovněž i těm, kteří udělili plnou moc k zastupování na této schůzi.

Schůze byla usnášeníschopná (s odvoláním na dané plné moci), zápis ze Shromáždění je k dispozici zde (po přihlášení)

Za výbor:
Jana Macešková, předsedkyně výboru