Hlasování per rollam, prosinec 2021

Vážení vlastníci,

vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci a stupňování proticovidových opatření se obracíme na Vás s posledním hlasováním per rollam v tomto roce.
Zákon ukládá společenstvu schválit účetní závěrku roku předchozího a do konce roku běžného jí uložit do obchodního rejstříku.

Podklady účetní závěrky 2020 najdete na této stránce 

Prostudujte, prosím, hlasovací formulář a podklady a včas odešlete řádně vyplněné zaběhlým způsobem tj. do schránky výboru, scan/foto hlasovacího lístku na výborový mail vybor.roskotova@seznam.cz. Lhůta pro přijetí usnesení je do 12.12.2021. V případě dotazů k hlasování nás neváhejte kontaktovat.

Předem Vám děkujeme za spolupráci

za výbor
Jana Macešková
V Praze, dne 26.11.2021