Hlasování per rollam, aktuální stav

k dnešnímu dni je aktuální stav hlasování per rollam „schválení účetní závěrky“ následující:

– hlasovalo 40 vlastníků za 46 jednotek,
– 39 hlasů pro, jeden proti
– poměr hlasů pro k celku je 37,8%,

všem co hlasovali děkujeme.

Zatím nehlasovalo 68 vlastníků, hlasování bude ukončeno 12.12.2021, využijte prosím možnost podílet se na rozhodnutí per rollam