Odečet měřících přístrojů v bytech

Dne 2. 12. 2021 od 16. do 18.15 hod. proběhne v bytech odečet vodoměrů studené a teplé vody. Odečet provádí firma INMES, spol. s.r.o.

Od vlastníků/uživatelů bytů se požaduje zpřístupnění bytu, zajištění volného přístupu k měřičům, osobně zkontrolovat správnost zapsaných údajů do protokolu.

V případě komplikací s výše uvedenými požadavky, doporučujeme kontaktovat včas pracovníka INMES na tel. 731 305 800.

Upozorňujeme ty z Vás, kteří dva roky po sobě nezpřístupnili byt a využili možnost samoodečtu, že tento způsob nebude nyní akceptován. Jedná se o opatření v souvislosti se zvýšenou ztrátou u teplé vody. Ztráta je technický výraz pro rozdíl mezi množstvím dodané vody dodavatelem a souhrnem naměřené spotřeby u všech bytových vodoměrů. Při fyzickém odečtu je kontrolována i plomba vodoměrů, příp. funkčnost přístrojů.

Děkujeme všem za součinnost

Výbor