Odečet měřících přístrojů

bytových vodoměrů na studenou vodu
bytových vodoměrů na teplou užitkovou vodu

je naplánován na den 02.12.2021 od 16:00 hodin do 18:15 hodin.

Upozornění:
V uvedené době bude ve Vašem bytě probíhat odečet výše uvedených měřících přístrojů. Vaše účast v bytě je nutná po celou dobu provádění odečtů!!!

Pokyny:
Umožněte, prosím, přístup do Vašeho bytu
Umožněte, prosím, volný přístup k měřičům (sejměte kryty z radiátorů, popř. odstraňte nábytek nebo jiné předměty od(z) měřících přístrojů)
Osobně se přesvědčte o správnosti odečtu
S případnými dotazy se obracejte na správce Vašeho domu, popř. jeho prostřednictvím na naše techniky
V případě nepředvídaných komplikací kontaktujte našeho pracovníka na tel. čísle: 731 305 800