Hlasování per rollam, výsledek

Vážení vlastníci,

15. 3. 2021 ve 24:00 bylo ukončeno hlasování per rollam – pověření výboru SVD k uzavření smlouvy o úvěru ve výši 1,8 mil. Kč u Komerční banky za účelem financování schválené a zahájené investice – rekonstrukce ležatého potrubí.

Potřebnou nadpoloviční většinou hlasů bylo pověření schváleno.

Z celkového počtu 108 vlastníků hlasovalo 67 s vlastnickým poměrem 63,6% všech vlastníků, pro bylo 63 vlastníků s vlastnickým poměrem 60,2%, proti byli 4 vlastníci s vlastnickým poměrem 3,4%.

Děkujeme za odpovědnou spolupráci,

Výbor