Zálohové listy 2024

Vysvětlení k jednotlivým úpravám záloh k 1.2.2024

Navýšení záloh na teplo – plošné navýšení záloh na teplo o 12% , avizované navýšení ceny dodavatelem

Navýšení záloh na teplou vodu – plošné navýšení záloh na teplo o 12% , avizované navýšení ceny dodavatelem

Navýšení záloh na SV – vodné, stočné  – plošné navýšení o 13 % odpovídá avizovanému navýšení cen o 11% a změna DPH z 10 na 12%

Navýšení záloh na odpad – navýšení z 60,- na 85,- pokrývá faktické náklady na odpad (230 tis/rok), vydělený počtem hlášených osob a měsíců v roce

Pravidla výpočtu

Teplo
– podkladem je zálohová cena za r. 2023 + 12% (předpokládané zvýšení cen tepla), zaokrouhleno na desetikoruny
– náklad se počítá z naměřené spotřeby (indikátory tepla)
– u bytů, kde byla záloha za teplo o víc než 1000,- nižší, než spotřeba za rok 2022 byla nová záloha ručně přepočitaná

TUV
– podkladem je zálohová cena za r 2023 + 12% (předpokládané navýšení cen TUV), zaokrouhleno na desetikoruny
– zohledněná je změna počtu osob
– náklad se počítá z naměřené spotřeby (vodoměry)
– u bytů, kde byla záloha za TUV o víc než 500,- nižší, než spotřeba za rok 2022 (se zohledněním změny počtu osob) byla nová záloha ručně přepočitaná

SV
– podkladem je zálohová cena za r 2023 + 13% (předpokládané navýšení cen SV), zaokrouhleno na desetikoruny
– zohledněná je změna počtu osob
– náklad se počítá z naměřené spotřeby (vodoměry)
– u bytů, kde byla záloha za SV o víc než 500,- nižší, než spotřeba za rok 2022 (se zohledněním změny počtu osob) byla nová záloha ručně přepočitaná

Elektřina (společná)
– týká se bytů (patří sem i tzv.nebyty, ale de facto byty č. 1 a 7) a počítá se z evidence počtu osob,
– garáže mají vlastní elekromšr, společnou elektřinu neplatí
– cena na osobu 35,- / měsíc (nemění se)
nebyt 1: počet osob * 35
garáže 2-4,8: 0
nebyt 5 a 6: 0
nebyt 7: počet osob * 35
byty: počet osob * 35

Odpad
– počítáno dle počtu osob z evidence
– osvobozeni od poplatku za odpad jsou garáže 2, 3, 4, 8, dále nebytový prostor 5
– navýšení na 85,- Kč za osobu
nebyt 1: počet osob * 85
garáže 2-4,8: 0
nebyt 5: 0
nebyt 6: počet osob * 85
nebyt 7: počet osob * 85
byty: počet osob * 85

Úklid
– rozpočítaný celkový náklad úklidu na počet osob z evidence
– dle počtu osob všechny byty a rovněž „nebyt“ č. 1 a 7
– cena na osobu 48,- / měsíc (nemění se)
nebyt 1: počet osob * 48
garáže 2-4,8: 0
nebyt 5: 0
nebyt 6: 0
nebyt 7: počet osob * 48
byty: počet osob * 48

Výtah
– pouze byty 201 – 612, ostatní osvobozeni
– cena na osobu 26,- / měsíc (nemění se)
nebyty a garáže: 0
byty 101-118: 0
byty 201-612: počet osob * 26

Fond oprav
– Správa domu a pozemku (fond oprav=FO) je 20,- Kč / m2 (nemění se)
– částka se počítá dle prohlášení vlastníka tj. plocha m2
výpočet: plocha_m2 * 20

Pojistka
– rozpočítaný celkový náklad na pojistku domu na m2 jednotlivých jednotek
– pro rok 2023 se cena nemění
výpočet: plocha_m2 * 0.82

Zeleň
– rozpočítaný celkový náklad na údržbu zeleně a úklid sněhu na m2 jednotlivých jednotek
– pro rok 2023 se cena nemění
výpočet: plocha_m2 * 0,253

Výtah paušál
– všechny byty i „nebyty“ č. 1 a 7 a historicky i prostor 6 – Pohoda
– osvobozeni: garáže 2,3, 4, 8 a nebytový prostor 5
nebyt 1: plocha_m2 * 0.338
garáže 2-4,8: 0
nebyt 5: 0
nebyt 6: plocha_m2 * 0.338
nebyt 7: plocha_m2 * 0.338
byty: plocha_m2 * 0.338

Správa
– zahrnuje administrativní správu, technickou správu a odměny výboru
– nemění se, 400,- Kč /jednotka,
– nebytové prostory 2-4,5 a 8 platí za správu 50% tj. 200,- Kč
– poplatek hradí každá bytová i nebytová jednotka.

 

Vysvětlení k jednotlivým úpravám záloh k 1.1.2023