Zálohové listy 2023

Vysvětlení k jednotlivým úpravám záloh k 1.1. 2023

Navýšení záloh na teplo – plošné navýšení záloh na teplo o 20 % , zdroj Pražská teplárenská, a.s. – avizovala min. navýšení nákladu pro domácnost o 15 % (v 11/22)

Navýšení záloh na teplou vodu – plošné navýšení o 20 %. Obojí navýšení souvisí s oznámením Pražské teplárenské, a.s. navýšení ceny tepelné energie a teplé vody již od 1.7. 2022, dále od 1.11. a 1.12. 2022. Nyní ohlásila zvýšení cen od 1. 1. 2023. Měrnou jednotkou odebraného tepla a TV už nebude GJ (gigajoul), ale nově kWh.

Navýšení záloh na SV – vodné, stočné plošné navýšení o 15 % odpovídá avizovanému navýšení cen v Praze (nejvyšší v ČR) – zdroj PVK – Veolia

Elektřina ve společných prostorech – navýšení z dnešních 27,- Kč na 35,- Kč. V poslední faktuře PRE nedoplatek, přestože byly ceny do konce r. 2023 zafixovány (reklamujeme) a nové zálohy na 2023 navýšeny o 100 %. Z 8 tis. na 16 tis.

Správa – tato položka se navyšuje o 15 %, konkrétně účetní firma již oznámila navýšení cen o průměrnou roční inflaci od 1.1. 2023. Položka „Správa“ zahrnuje účetní firmu, administrativní správu, technickou správu a odměny výboru a zvyšuje se na celkovou částku 400,- Kč, přičemž odměny výboru zůstávají v původní výši. Administrativní správu nadále vykovává výbor, technickou část domovní údržbář. Neobracejte se se žádnými dotazy na Centru !!!

Pravidla výpočtu

Teplo
– podkladem je zálohová cena za r. 2022 + 20% (předpokládané zvýšení cen tepla), zaokrouhleno na desetikoruny
– náklad se počítá z naměřené spotřeby (indikátory tepla)

TUV a SV
– podkladem je zálohová cena za r 2022+ 20% (předpokládané navýšení cen TUV), zaokrouhleno na desetikoruny
– náklad se počítá z naměřené spotřeby (vodoměry)
– u bytů, kde byla záloha za TUV o víc než 500,- vyšší nebo nižší než spotřeba za rok 2021 (se zohledněním změny počtu osob) byla nová záloha ručně přepočitaná

SV
– podkladem je zálohová cena za r 2022 + 15% (předpokládané navýšení cen SV), zaokrouhleno na desetikoruny
– náklad se počítá z naměřené spotřeby (vodoměry)
– u bytů, kde byla záloha za SV o víc než 500,- vyšší nebo nižší než spotřeba za rok 2021 (se zohledněním změny počtu osob) byla nová záloha ručně přepočitaná

Elektřina (společná)
– týká se bytů (patří sem i tzv.nebyty, ale de facto byty č. 1 a 7) a počítá se z evidence počtu osob,
– nebyty vždy jedna osoba, kromě nebytového prostoru 5 (elektrocentrála) a 6 (OS Pohoda), které nejsou odběratelem „společné elektřiny“
– navýšení z původních 27,- Kč na 35,- Kč na osobu
nebyt 1: počet osob * 35
garáže 2-4,8: jedna osoba * 35
nebyt 5 a 6: 0
nebyt 7: počet osob * 35
byty: počet osob * 35

Odpad
– počítáno dle počtu osob z evidence
– osvobozeni od poplatku za odpad jsou garáže 2, 3, 4, 8, dále nebytový prostor 5
– cena na osobu 60,- / měsíc (nemění se)
nebyt 1: počet osob * 60
garáže 2-4,8: 0
nebyt 5: 0
nebyt 6: počet osob * 60
nebyt 7: počet osob * 60
byty: počet osob * 60

Úklid
– rozpočítaný celkový náklad úklidu na počet osob z evidence
– dle počtu osob všechny byty a rovněž „nebyt“ č. 1 a 7
– cena na osobu 48,- / měsíc (nemění se)
nebyt 1: počet osob * 48
garáže 2-4,8: 0
nebyt 5: 0
nebyt 6: 0
nebyt 7: počet osob * 48
byty: počet osob * 48

Výtah
– pouze byty 201 – 612, ostatní osvobozeni
– cena na osobu 26,- / měsíc (nemění se)
nebyty a garáže: 0
byty 101-118: 0
byty 201-612: počet osob * 26

Fond oprav
– Správa domu a pozemku (fond oprav=FO) je 20,- Kč / m2 (nemění se)
– částka se počítá dle prohlášení vlastníka tj. plocha m2
výpočet: plocha_m2 * 20

Pojistka
– rozpočítaný celkový náklad na pojistku domu na m2 jednotlivých jednotek
– pro rok 2023 se cena nemění
výpočet: plocha_m2 * 0.82

Zeleň
– rozpočítaný celkový náklad na údržbu zeleně a úklid sněhu na m2 jednotlivých jednotek
– pro rok 2023 se cena nemění
výpočet: plocha_m2 * 0,253

Výtah paušál
– všechny byty i „nebyty“ č. 1 a 7 a historicky i prostor 6 – Pohoda
– osvobozeni: garáže 2,3, 4, 8 a nebytový prostor 5
nebyt 1: plocha_m2 * 0.338
garáže 2-4,8: 0
nebyt 5: 0
nebyt 6: plocha_m2 * 0.338
nebyt 7: plocha_m2 * 0.338
byty: plocha_m2 * 0.338

Správa
– zahrnuje administrativní správu, technickou správu a odměny výboru
– zvyšuje se na celkovou částku 400,- Kč, přičemž odměny výboru se nezvyšují a zůstávají na původní výši. (170,- odměny výboru)
– nebytové prostory 2-4,5 a 8 budou platit za správu 50% tj. 200,- Kč
– poplatek hradí každá bytová i nebytová jednotka.