Vyúčtování služeb 2023

Informace k vyúčtování služeb (VS) SVD Roškotova 1737/6, Praha
za období 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023.

Vyúčtování se skládá ze dvou částí.

Příloha č. 1, (1 list) shrnutí předepsaných a zaplacených záloh je uvedeno nad samotnou tabulkou. Tabulka „Vyúčtování služeb“ obsahuje pouze vyúčtovatelné položky, postupně kolonky s titulem roční náklady za celý dům (Celková cena za SVD), podíl jednotky (Cena / poměr. j.), náklad dané jednotky a výsledné zúčtování. Ke konečnému výsledku (přeplatek/nedoplatek) je přiřazen případný vzniklý rozdíl salda evidovaný u dané jednotky ke dni 31. 12. 2023. U většiny vlastníků vedeme k tomuto datu nulové saldo, díky nastavené výše záloh a její pravidelné hrazení na účet SVD. Do zúčtování záloh a nákladů, a tedy ani do vyúčtování služeb, se nezapočítává záloha na fond oprav, na pojištění a na údržbu zeleně dle platných účetních předpisů o vedení účetnictví pro SVJ. Základem výpočtu u těchto položek je podíl vlastníka dle KÚ.

Příloha č. 2 obsahuje pouze rozúčtování spotřeby vody studené, teplé a tepla dle dálkových odečtů bytových vodoměrů a indikátorů tepla. 0dečty provádí a rozúčtování vyhotovuje dle zákonných vyhlášek firma INMES. Příloha obsahuje celkem 4 listy a slouží jako přehled o Vaší roční spotřebě jak v měrných jednotkách, tak v korunách. Je podkladem pro účetní zpracování VS.

Přílohy:

1/ vyuctovani_2023_(číslo jednotky).pdf (jedna stránka)
– celkový výsledek (přeplatek/nedoplatek) najdete pod tabulkou v řádku „Vyúčtování k vyrovnání celkem“
– vyúčtování obsahuje jen zúčtovatelné položky (mezi ně nepatří Fond oprav, pojistka a zeleň/sníh)
– číslo účtu pro platbu nedoplatků je uvedené tučně na konci vyúčtování, variabilní číslo je číslo bytu
– termíny pro platbu nedoplatku, reklamace a vratku přeplatků jsou na konci vyúčtování

2/ vyuctovani_2023_inmes_(číslo jednotky).pdf
– detailní vyúčtování tepla, teplé a studené vody, typicky čtyři stránky
– výsledek je obsažený i v prvním vyúčtování
– první stránka je vyúčtování tepla, výsledek (náklady) je v rámečku „Rozdíl předepsáno – náklady (+ přeplatek / – nedoplatek)“
– druhá stránka je vyúčtování studené vody, výsledek (náklady) je v rámečku „Rozdíl předepsáno – náklady (+ přeplatek / – nedoplatek)“
– třetí a čtvrtá stránka je vyúčtování teplé vody, výsledek (náklady) je v rámečku „Rozdíl předepsáno – náklady (+ přeplatek / – nedoplatek)“

Indikátory topení, jak se s nimi pracuje
návod je na https://roskotova.cz/navody/