Letní odstávka TUV v domě

bude letos v termínech 1.7.2023 – 6.7.2023 a 25.8.2023 – 27.8.2023
z důvodu provedení preventivních prohlídek a oprav na rozvodném zařízení

dodávka TUV bude zastavena

Plný text oznámení