Rekonstrukce ležatých rozvodů – hlasování per-rollam

Vážení vlastníci,

do vašich mailových schránek jsme Vám poslali formulář k hlasování per rollam s předběžnou nabídkou Komerční banky, a.s. na financování investice – rekonstrukce ležatých rozvodů s podrobnými informacemi.

Zaslaný formulář, prosím, vyplňte a podepsaný vhoďte do schránky výboru ve vestibulu nebo naskenovaný zašlete na mailovou adresu výboru vybor.roskostova@seznam.cz

Hlasování bude ukončeno 15.3.2021 ve 24:00 a bude provedeno sčítání hlasů.

Pro jistotu připomínáme, že za dva nebo více vlastníků u některých bytových jednotek, hlasuje „zmocněná osoba“, jako u předchozího hlasování per rollam.

Děkujeme Vám předem za účast v hlasování.

Formulář hlasování (PDF)

Formulář hlasování (Word)

Formulář plné moci zástupce spoluvlastníků

.. a dovětek „toho ajťáka, co vám jeden mail poslal patnáctkrát“..
omlouvám se, nepěkně si se mnou pohrál poštovní klient, samostatně se rozhodl, že „opakování je matka moudrosti“..