Rekonstrukce ležatých rozvodů – zpřístupnění sklepů

Vážení vlastníci/uživatelé sklepních kójí

V návaznosti na oznámení o zahájení rekonstrukce ležatých rozvodů (viz oznámení na nástěnkách) Vás chceme informovat, že vzhledem k tomu, že potrubí studené a teplé vody bude vytaženo do společné chodby -1.NP, je potřeba zpřístupnit Vaše sklepních kóje v určité fázi realizace rekonstrukce.

Orientačně se jedná o termín 7.3. – 12. 3. 2021, ale přesný čas, kdy bude potřeba sklepní kóje zpřístupnit a přiměřeně vyklidit Vám bude oznámen s dostatečným předstihem. Za účelem možnosti likvidace již nepotřebných věcí bude před domem přistaven kontejner. Další detaily budeme řešit individuálně. Vaše dotazy zasílejte, prosím, na vybor.roskotova@seznam.cz nebo telefonicky na členy výboru (nástěnka, www.roskotova.cz)

V případě, že byt pronajímáte i se sklepní kóji, předejte, prosím, informaci Vašim nájemníkům.

Chápeme, že se nejedná o příjemný požadavek a předem Vám všem děkujeme za součinnost. Jedná se celkem o 38 kójí. Věříme, že společně s pracovníky firmy INMES, technickým správcem panem Strejčkem, výborem a Vaší laskavou spolupráci proběhne realizace důležité investice úspěšně.

Děkujeme

výbor

Bude nutné zpřístupnit tyto sklepy, čísla sklepů odpovídají číslům bytů:

A) Řazeno dle sklepních místností
Místnost č. 1 – 209, 210, 211, 212, 216
Místnost č. 2 – 416, 509, 512, 514, 515, 516, 517, 608, 611
Místnost č. 3 – 310, 312, 317, 318,
Místnost č. 4 – 108, 115, 116, 219
Místnost č. 5 – 104, 203, 205
Místnost č. 6 – 303, 304, 305, 319
Místnost č. 7 – 401, 402, 403, 404, 405
Místnost č. 8 – 502, 506, 601, 604

B) Řazeno dle čísel sklepů, tedy dle čísel bytů:
104 – místnost č. 5
108 – místnost č. 4
115 – místnost č. 4
116 – místnost č. 4
203 – místnost č. 5
205 – místnost č. 5
209 – místnost č. 1
210 – místnost č. 1
211 – místnost č. 1
212 – místnost č. 1
216 – místnost č. 1
219 – místnost č. 4
303 – místnost č. 6
304 – místnost č. 6
305 – místnost č. 6
310 – místnost č. 3
312 – místnost č. 3
317 – místnost č. 3
318 – místnost č. 3
319 – místnost č. 6
401 – místnost č. 7
402 – místnost č. 7
403 – místnost č. 7
404 – místnost č. 7
405 – místnost č. 7
416 – místnost č. 2
502 – místnost č. 8
506 – místnost č. 8
509 – místnost č. 2
512 – místnost č. 2
514 – místnost č. 2
515 – místnost č. 2
516 – místnost č. 2
517 – místnost č. 2
601 – místnost č. 8
604 – místnost č. 8
608 – místnost č. 2
611 – místnost č. 2

Dále se akce bude týkat těchto prostor:
Garáže, sušárna, kočárkárna, úklidová místnost