Důležitá informace k třídění domovního odpadu

.

Po úspěšném jednání výboru s odborem životního prostředí MČ Praha 4 byly vedle našeho domu umístěné kontejnery na tříděný odpad – na sklo, papír, plasty, a to pro nás zcela zdarma, neboť stojí na komunálním pozemku.

Věříme, že je budeme všichni řádně využívat, a že naše kontejnery na směsný odpad (za které platíme aktuálně čtvrt milionu korun ročně) nebudou již zbytečně přeplňované. Jinak nám hrozí pokuty nebo objednání dalšího kontejneru a platit za odpad ještě více.

Naopak, důsledným tříděním bychom mohli snížit o čtvrtinu naše společné náklady na odvoz odpadu! A to už by za to stálo!

.

Výbor SVD Roškotova

6.12. 2022

.