Odečet měřících přístrojů, 7.12.2022

dne 7. prosince 2022 (středa) od 18,00 do 20,00 hod. proběhne v bytovém domě Roškotova 1737/6 odečet bytových vodoměrů na studenou vodu a teplou užitkovou vodu. To znamená, že v uvedené době bude ve Vašem bytě probíhat odečet měřících přístrojů pracovníky na odečet jako každoročně z firmy INMES. Vaše účast v bytě je nutná po celou dobu provádění odečtů!

Pokyny odečtové firmy:
• Umožněte, prosím, přístup do Vašeho bytu
• Umožněte, prosím, volný přístup k měřičům
• Osobně zkontrolujte správnost zapsaných hodnot a uchovejte si kopii protokolu
• V případě nepředvídaných komplikací kontaktujte našeho pracovníka na tel. čísle 607 059 513 nebo na mail: odectovasluzba@inmes.cz

Výbor doplňuje: Dbejte na zpřístupnění bytu. Při metodě nalepených papírků na dveřích nebude brána v potaz reklamace spotřeby vody. Jedná se i o kontrolu správného chodu přístrojů. Od příštího roku po instalaci nových vodoměrů budou tyto odečítány dálkově.

Děkujeme za spolupráci

Výbor SVD Roškotova