Hlasování per rollam, výsledek

Vážení vlastníci,

v neděli 12.12.2021 ve 24:00 bylo ukončeno hlasování per rollam – schválení účetní závěrky za rok 2020.

Potřebnou nadpoloviční většinou hlasů bylo hlasování úspěšné.

Z celkového počtu 108 vlastníků hlasovalo 62 s vlastnickým poměrem 57,64% všech vlastníků, pro bylo 61 vlastníků s vlastnickým poměrem 57,02%, zdržel se 1 vlastník s vlastnickým poměrem 0,61%.

Děkujeme za odpovědnou spolupráci,

Výbor