Hlasování per rollam, výsledek

Vážení vlastníci,

20. 9. 2021 ve 24:00 bylo ukončeno hlasování per rollam – schválení dokumentů k úvěru Komerční banky, a.s. na financování investice – rekonstrukce ležatých rozvodů

Potřebnou nadpoloviční většinou hlasů bylo hlasování úspěšné.

Z celkového počtu 108 vlastníků hlasovalo 61 s vlastnickým poměrem 61,02% všech vlastníků, pro bylo 60 vlastníků s vlastnickým poměrem 60,41%, proti byl 1 vlastník s vlastnickým poměrem 0,61%.

Děkujeme za odpovědnou spolupráci,

Výbor