Hlasování per rollam

Vážení vlastníci,

do vašich mailových schránek jsme Vám poslali formulář k hlasování per rollam –  schválení dokumentů k úvěru Komerční banky, a.s. na financování investice  rekonstrukce ležatých rozvodů s podrobnými informacemi.

Zaslaný formulář, prosím, vyplňte a podepsaný vhoďte do schránky výboru ve vestibulu nebo naskenovaný zašlete na mailovou adresu výboru vybor.roskostova@seznam.cz

Hlasování bude ukončeno 20.9.2021 ve 24:00 a bude provedeno sčítání hlasů.

Pro jistotu připomínáme, že za dva nebo více vlastníků u některých bytových jednotek, hlasuje “zmocněná osoba”, jako u předchozího hlasování per rollam.

Děkujeme Vám předem za účast v hlasování.

Per rollam 2021-09, podklady