Informace k vyúčtování služeb za 2020

Vážení vlastníci,

vyúčtování služeb 2020 jsme měli obdržet do 30. 4. 2021 Tuto službu pro nás měla provést dle mandátní smlouvy původní správcovská/účetní firma Centra, a.s. i poté, co jsme s ní ukončili smluvní vztah k 31. 12. 2020.

V pondělí 26.4., zcela náhodně a neoficiálně, jsme se dozvěděli, že sice pro nás připravují účetní závěrku za 2020 a daňové přiznání, ale nikoliv vyúčtování služeb bytových jednotek. Za vypracování vyúčtování služeb 2020 požadují zpoplatnění 200,- Kč za byt. Výbor okamžitě zareagoval a podal stížnost na vedení spol. Centra, a.s., že o tomto faktu nás společnost neinformovala, a tudíž výbor ani s jinou variantou nepočítal. Vyúčtování služeb je totiž nedílnou součástí účetní závěrky.

Proto Vás žádáme o časový prostor pro dojednání podmínek, za kterých bude vyúčtování služeb 2020 vypracováno. A to spol. Centra, a.s., potažmo novou účetní firmou.

Chtěli bychom připomenout, že v loňském roce během pandemie byla možnost odložit termín předání vyúčtování služeb vlastníkům z 30. 4. až na termín 30. 8. My jsme Vám předávali vyúčtování v řádném termínu 30. 4. Nyní bychom byli vděčni za Vaše pochopení s určitým posunutím, o měsíc, tedy do 31. 5. 2021.

Omlouváme se, že vyúčtování Vám bude sice předloženo se zpožděním, nicméně výplata přeplatků proběhne v obvyklém termínu.

Děkujeme za Vaše pochopení

výbor