Změna účetní firmy

Vážení vlastníci,
rádi bychom Vám připomněli, že dnem 31.12.2020 byla ukončena smlouva na účetní správu našeho domu se spol. Centra, a.s.
Aktuálně Centra dokončuje pouze vyúčtování záloh a účetní závěrku za rok 2020.

Číslo účtu, variabilní symbol a výše záloh se nemění a zůstávají v platnosti!

Všechny Vaše dotazy ohledně výše záloh, hlášení změny počtu osob apod. směrujte prozatím výhradně na výbor SVD.
A to písemně na e-mailovou adresu vybor.roskotova@seznam.cz
nebo do schránky výboru ve vestibulu.
Děkujeme.

Výbor SVD
2.2.2021