Informace k úklidu našeho domu

Výbor vyhodnotil stav úklidu v našem domě a s přihlédnutím k aktuální situaci dospěl k této úpravě, tj. navýšení o jeden úklid celého přízemí:

3 x týdně – úklid přízemí

1 x týdně – úklid celého domu

Úklidové dny jsou úterý, čtvrtek a sobota

Tato změna platí od 1. 12. 2020 a věříme, že bude přijata pozitivně.

 

Výbor