Hlasování per rollam, výsledek

Vážení vlastníci,

dne 10. 11. 2020 o půlnoci vyvrcholilo první hlasování „per rollam“ v historii našeho společenství.

Všechny body byly přijaty potřebnou nadpoloviční většinou hlasů

Všem, kteří jste se hlasování účastnili, ještě jednou děkujeme za zodpovědný přístup ke svému, i našemu společnému majetku.

Zpočátku jste tuto možnost hlasování přijali vlažně, až na těch pár opravdu bleskových reakcí. Ale povzbuzeni dalším kolem motivačních mailů i osobním kontaktem s členy výboru, jsme se po sečtení hlasů pro a proti dostali přesvědčivě na potřebnou nadpoloviční většinu hlasů schvalujících jednotlivé body.

Z celkového počtu 108 vlastníků nám vyplněný formulář vrátilo vyplněný 67, přepočteno na hlasovací poměry bylo 63.78 % hlasů pro body 1 a 2, 63.17 % hlasů pro bod 3 a 62.24 % hlasů pro bod 4. Všechny body byly přijaty nadpoloviční většinou vlastníků.

Jak nám situace s pandemií naznačuje, nebylo to poslední hlasování formou „per rollam“. K tomuto otevřeně vyzývají právní odborníci na problematiku SVJ.

Děkujeme za odpovědnou spolupráci

Výbor