Hlasování per-rollam

Vážení vlastníci,

v návaznosti na usnesení shromáždění Společenství vlastníků domu Roškotova 1737/6, Praha 4 ze dne 22. září 2020 Vám předkládáme avizované hlasování formou „per rollam“ (hlasování v listinné podobě), s odvoláním na rozšíření zákona č. 191/2020 Sb. Činíme tak v době trvání epidemiologických opatření s cílem neustrnout v investičních záměrech renovovat potřebná zařízení domu (ležaté rozvody, vstupní dveře) a zajistit pravidelnou údržbu a revize nezbytné pro plynulý technický chod domu.

Proto Vás žádáme, abyste prostudovali hlasovací formulář, zaslaný e-mailem, případně jinou formou (vhozením do schránky) a také příslušné podklady, které naleznete na webových stránkách, a poté zodpovědně přistoupili k hlasování per rollam na formuláři, který byl v příloze e-mailu nebo je ke stažení na stránkách.

Předem Vám děkujeme za spolupráci

za výbor

Jana Macešková

FORMULÁŘ HLASOVÁNÍ A PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODŮM

Formulář i podklady obsahují citlivé údaje, jsou dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Pokud přihlašovací údaje nemátem pořádejte o ně pod odkazem „Registrace“ v přihlašovacím okně vlevo, případně zde

Upozornění: pokud patříte do skupiny „spoluvlastníci/ manželé (SJM)“, pak pro platnost Vašeho hlasu dle NOZ zašlete, prosím, vyplněnou a podepsanou plnou moc (není nutné ověření podpisů), kterou bude zmocněn jeden ze spoluvlastníků/manželů k výkonu Vašich práv nejen v tomto hlasování, ale s platností zmocnění zastupování do doby, kdy bude doručeno zmocnění nového společného zástupce.

Formulář plné moci zástupce spoluvlastníků