Shromáždění SVD Roškotova, poděkování za účast

Vážení vlastníci,

rádi bychom Vám poděkovali za Vaši účast na včerejší schůzi společenství vlastníků bytového domu Roškotova a rovněž i těm, kteří udělili plnou moc k zastupování na této schůzi.

Schůze byla usnášeníschopná (s odvoláním na dané plné moci) pouze pro schválení účetní závěrky dle legislativy a na schválení změny účetní firmy z firmy Centra na firmu Účetnictví bytových domů, s.r.o. se sídlem Praha 4, Pšenčíkova 683, 142 00 Praha 4 – Kamýk.

Ostatní body programu schůze připravené ke schvalovacímu procesu budou zpracovány elektronicky a touto formou budou vlastníci vyzvaní k hlasování o schválení daných bodů programu schůze.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Jana Macešková