Informace pro majitele a uživatele poštovních schránek a zvonků

Poštovní schránky jsou ve výhradní péči majitelů, příp. uživatelů.

Označení a případné změny si provádí každý sám!

Je ve vašem zájmu příp. novou změnu v označení poznamenat také do seznamu pro doručovatelku a nahlásit výboru.

Domovní zvonky jsou v péči výboru

Jakékoliv změny na zvonkovém tablu zajišťuje výhradně výbor na základě písemného požadavku vlastníka, s uvedením požadovaného textu (do schránky výboru ve vestibulu, e-mailem či textovou zprávou).

Děkujeme za pochopení.

Výbor SVD, září 2020