Vyúčtování služeb 2021

Vyúčtování nám letos prvně vypracovala nová účetní firma. Oproti původní firmě Centra, a.s. jej zjednodušila na jednu stranu, kde najdete základní údaje, počet osob, které byt užívají, podíl dle KÚ atd. Dále tabulku s přehledem všech přijatých záloh dle jednotlivých položek za každý měsíc, souhrn záloh za celý rok, případně výše dluhů z minulých období (neuhrazené nedoplatky za 2020). V poslední části této stránky je tabulka s vyúčtováním, tj. přijaté zálohy versus náklady na danou jednotku. Do konečného zúčtování není započítána záloha na fond oprav/příspěvek/, nově také záloha na pojištění a údržbu zeleně, protože základem výpočtu u těchto položek je podíl vlastníka dle KÚ. Dle info naší účetní je to správný postup, který vychází z předpisů o vedení účetnictví SVJ. Ve vyúčtování se objeví také položka čipy u těch, kteří si objednali větší než přidělený počet čipů.

Nedílnou součástí vyúčtování je i rozúčtování nákladů na vodu studenou, teplou a teplo od firmy Inmes dle odečtů (vodoměry a měřiče tepla) a zákonných vyhlášek.

Případné námitky k obdrženému vyúčtování 2021 je možné podat písemně (mailem nebo v papírové formě do schránky výboru) nejpozději do 31. 5. 2022. Rovněž můžete využít možnost zaslání formuláře z www.roskotova.cz .

V případě, že konečné číslo vyúčtování je záporné, uhraďte, prosím, tento nedoplatek na účet SVD Roškotova č. 51-1841120247/0100 s uvedením Vámi užívaného variabilního symbolu, a to nejpozději do 30. 6. 2022. Pokud se jedná o přeplatek, tento Vám bude vyplacen na Váš účet po skončení připomínkového období, nejpozději do tří měsíců od obdržení vyúčtování.

dovolte nám prosím ještě doplňující informace k vyúčtování. Soubor Vyuctovani_2021_Inmes_(číslo jednotky) je pouze přílohou celkového vyúčtování – v této příloze naleznete pouze náklady na studenou vodu, teplou vodu a topení. Tyto náklady jsou vyúčtovány v celkovém vyúčtování – soubor: Vyuctovani_2021_(číslo jednotky) – celkové náklady uvidíte ve spodní tabulce ve sloupci SV, TUV, ÚT INMES, v tomto sloupci jsou následně také (sečteny v jedné částce) skutečně uhrazené zálohy za studenou vodu, teplou vodu a topení.

Výsledek celkového vyúčtování je v souboru: Vyuctovani_2021_(číslo jednotky) – je buď nedoplatek – pak prosíme o úhradu nebo přeplatek, který Vám bude vrácen.