Shromáždění SVD, organizační pokyny

INFORMACE – ORGANIZAČNÍ POKYNY KE SHROMÁŽDĚNÍ

DNE 22. 9. 2020 SE SEJDEME V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI VE SPORTHOTELU OÁZA DLE ZÁSAD SOUČASNÉ EPIDEMICKÉ SITUACE A PŘÍSLUŠNÝCH NAŘÍZENÍ TO ZNAMENÁ, ŽE VŠICHNI PŘÍTOMNÍ VLASTNÍCI BUDOU MÍT ROUŠKY A V MÍSTNOSTI BUDE K DISPOZICI DEZINFEKCE RUKOU.

VĚŘÍME, ŽE VÁS OPATŘENÍ NEODRADÍ OD ÚČASTI NA ODLOŽENÉM SHROMÁŽDĚNÍ, KDE JE ZAPOTŘEBÍ SCHVÁLIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZA 2019 PRO ULOŽENÍ DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU A HLASOVAT O SCHVÁLENÍ DALŠÍCH ČTYŘ BODŮ. PRÁVOPLATNĚ HLASOVAT MŮŽEME ZA PŘEDPOKLADU ÚČASTI NADPOLOVIČNÍ VĚTŠINY VŠECH VLASTNÍKŮ. V PŘÍPADĚ, ŽE SE NEMŮŽETE NEBO SE VZHLEDEM K VĚKU ČI ZDRAVOTNÍMU STAVU NECHCETE ZÚČASTNIT SCHŮZE, VYUŽIJTE, PROSÍM, UDĚLENÍ PLNÉ MOCI SOUSEDŮM, ČLENŮM VÝBORU NEBO KONTROLOROVI. VÝBOR JE PŘIPRAVEN VÁM VYSVĚTLIT DŮLEŽITOST BODŮ KE SCHVÁLENÍ I INDIVIDUALNĚ. DĚKUJEME PŘEDEM.

ROVNĚŽ DĚKUJEME TĚM Z VÁS, KTEŘÍ JIŽ PLNOU MOC ZASLALI.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST A NA MOŽNOST POSUNOUT DÁL ZLEPŠOVÁNÍ TECHNICKÉHO STAVU NAŠEHO DOMU.

VÝBOR