Čerpání z FO 2019-20

Čerpání z FO 2019-20 (PDF)

Roškotova – čerpání finančních prostředků z FO dle schváleného plánu na 2019/2020
Položky Plánovaná částka Čerpání 4/Q 2019 Čerpání 2020 Zůstatek
Havarijní opravy 150,000.00 57,155.00 116,293.00 -23,448.00
Údržba a drobné vydání 70,000.00 12,580.00 5,823.00 51,597.00
Výměna vstupních dveří 120,000.00 0.00 0.00 120,000.00
Doprovodní staveb. úpravy 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00
PD na výměnu ležatých rozvodů 74,000.00 74,000.00 0.00 0.00
Výměnq lež.rozvodů 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
Revize has.techniky 12,000.00 0.00 2,916.00 9,084.00
Deratizace 7,000.00 2,468.00 0.00 4,532.00
Kontejner 9,000.00 5,324.00 0.00 3,676.00
Celkem 962,000.00 151,527.00 125,032.00 685,441.00
Plán oprav na 2020/2021
Ležaté rozvody-VŘ probíhá 1,800,000.00 Kč investice termín 2/Q 2021
Automatické vstupní dveře el. 212,000.00 Kč investice Firma Trigo, vybraná z VŘ
Havarijní oprava zápdní terasy 520,000.00 Kč havárie Firma Perfectstav s.r.o., ze 3 nabídek
Havárie – ostatní 150,000.00 Kč rezerva
Údržba a drobné vydání 30,000.00 Kč
Zeleň – údržba 30,000.00 Kč
Revize požární techniky 25,000.00 Kč doplnění dle auditu PO
Revize a servis výtahů 35,000.00 Kč čtvrtletní servis 6 993,- Kč
Deratizace 8,000.00 Kč
Kontejner 8,000.00 Kč
Celkem 2,818,000.00 Kč